Ambitieuze praktijkcase inzake circulariteit, flexibiliteit en rendabiliteit

Inleidend

Lees meer over de belangrijkste stappen om tot jouw circulair en aanpasbaar bouwproject te komen.
Lees meer

Voorbereidingsfase

Hoe kijk jij als opdrachtgever naar het bouwproject? Welke ambities wil je nastreven?
Lees meer

Aanbesteden

Je project aan de meest geschikte kandidaat toewijzen is het resultaat van een intensief traject.
Lees meer

Dienstenmodellen

De belangrijkste eigenschappen en juridische gevolgen van naderbij bekeken.
Lees meer

BIM en circulair bouwen

Digitalie informatie over de volledige levenscyclus van het gebouw.
Lees meer

Financieel

Elk bouwproject heeft nood aan een financieel model waarin de essentiële parameters zijn opgenomen.
Lees meer